Value: http://egebakken.dk/bofaellesskab-for-voksne/

Bofællesskab for voksnefælleshusindefra

På Egebakken har vi et godt naboskab mellem mennesker, der gerne vil have mulighed for at indgå i fællesskaber, men som også ind imellem vil have mulighed for at være sig selv. Vi sikrer i fællesskab rammerne for fælles aktiviteter, men deltagelse i aktiviteterne sker på frivillig basis og af lyst.

Vi tror, det er vigtigt at skifte bolig mens man stadig er i fuld vigør. Man skal ikke vente til pensionsalderen, men sørge for tidligt at blive godt installeret i de nye omgivelser og få etableret sit nye naboskab. Når ens børn er flyttet hjemmefra, begynder en ny fase af tilværelsen. I denne tredje alder får man nye interesser og nye behov. Man får mere tid til at engagere sig i nabofællesskabet og stiller andre krav til boligen.

Boligerne i et bofællesskab for voksne skal naturligvis være indrettet så man kan blive boende i den, når man bliver gammel, men de skal samtidig have den plads, vi har brug for som aktive mennesker. Både i den private bolig og i det fælleshus, der danner ramme om fælles aktiviteter.udsigtsyd