Value: http://egebakken.dk/historien/

Historien

Ved årtusindeskiftet var vi fem familier fra Nødebo, der tog initiativet til seniorbofællesskabet Egebakken. Vi var nået en alder, hvor vi fik nye behov, fordi børnene var flyttet hjemmefra, og samtidig kunne vi se, at vores huse og haver i det lange løb ville blive for store og besværlige at holde. Det var på høje tid at finde noget nyt at bo i, men det skulle være i Nødebo, så vi kunne bevare vores lokale netværk. Nogen af os havde nogle år før været i gang med idéen om et bofællesskab for voksne, men måtte dengang opgive, fordi der ikke var plads nok inden for byzonen i Nødebo. I 2000 skulle regionplan og kommuneplan revideres, og vi dannede derfor en forening, som foreslog Hillerød Kommune, at et bestemt stykke mark skulle overføres til byzone, så der kunne skabes plads til et seniorbofællesskab i lokalsamfundet Nødebo.

planlægningkroenDet var ikke nogen nem proces, men det lykkedes, at få idéen accepteret gennem alle instanser og offentlige høringer, således at Hillerød Kommune i efteråret 2002 kunne godkende en lokalplan for seniorbofællesskabet Egebakken i Nødebo. I mellemtiden voksede interessen for projektet, og da den egentlige planlægning af husene kunne gå i gang i begyndelsen af 2001, var der ca. 50, som havde skrevet sig op. Mange af dem opfyldte ikke de aldersmæssige kriterier for at kunne købe, men ville gerne sikre sig, at de kunne købe et hus på Egebakken på et senere tidspunkt.

I efteråret 2002 var dispositionsplanen for byggeriet færdig og foreningen begyndte salget af de 29 boliger som projektsalg. D.v.s. at køberne på grundlag af skitserne skulle lægge kr. 100.000 på bordet og binde sig til at betale alle omkostningerne ved byggeriet af deres hus og deres andel af de fælles faciliteter. I sommeren 2003 var de fleste huse solgt, og byggeriet startede i september 2003, idet hovedentreprenøren købte de sidste tre huse med henblik på videresalg. Dermed undgik vi at foreningens medlemmer skulle bære anden risiko end den, der var forbundet med deres eget hus. Egebakkens huse blev klar til indflytning i begyndelsen af 2005, mens de udendørs fællesarealer først blev færdige i løbet af sommeren 2005.

forside1