Value: http://egebakken.dk/stedet/

Stedetudsigt vinter

Seniorbofællesskabet Egebakken er et godt sted at leve sit liv. Det ligger midt i naturen med Gribskov som nærmeste nabo og er samtidig en del af det aktive lokalsamfund i Nødebo. Ved indkørslen fra Nødebovej i den nordligste del af byen er der en fantastisk udsigt over Esrum Sø med fredede græsarealer i forgrunden og Fredensborg Slotspark i baggrunden.

Ad den smukt slyngede indkørsel langs skovbrynet kommer man frem til de 29 boliger, som er placeret i fire rækker adskilt af store åbne græsarealer. Midt i bebyggelsen ligger fælleshuset, som vi kalder "Kikkerten". Fra den lave indgangsside mod syd hæver huset sig til et seks meter højt panorama vindue med udsigt ind i skoven mod nord. Fra alle husene har man udsigt til skovdiget med de pragtfulde gamle egetræer, der har givet navn til bofællesskabet.

Nødebo er en gammel landsby, der ligger midt i Gribskov ved den sydlige ende af Esrum Sø. Efter i mange år at have haft en begrænset størrelse begyndte Nødebo i 60'erne at vokse med udstykninger til villaer og sommerhuse. I dag er næsten al jord i byzonen udnyttet fuldt ud, og der er kun nogle få tomme byggegrunde tilbage. Byen kan ikke vokse yderligere, da al jorden omkring byen er udlagt som særligt værdifulde landskaber og indgår i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nødebo har ca. 2000 indbyggere fordelt i enfamiliehuse, rækkehuse, ældreboliger og sommerhuse. Byen er en del af Hillerød Kommune og under Fredensborg postdistrikt. Det er et meget levende lokalsamfund med mange aktive foreninger, herunder idrætsforening, tennisklub, sejlklub, kajakklub, stavgangsforening, vinterbadere, spejdere og lokalråd.

Forsamlingshuset Nødebo Kro er en historie for sig. Det blev etableret i 1977 ved at borgerne i byen overtog den nedlagte kro, og huset har siden været drevet på frivillig basis som en selvejende institution. Nødebo Kro har gennem årene udviklet sig til et meget aktivt kulturcenter. Der er også et aktivt liv omkring Kirken og sammen udgiver de to institutioner lokalbladet "Kirke & Kro".